LEK i Moälven skolområde

På Molidenskolan årskurs 1-2 får barnen sjunga, dansa, göra samarbetsövningar, spela ukulele, spela fiol och leka.

På Haffstaskolan årskurs 3 börjar vi med rörelselekar, rytmlekar sång och dans. Sedan blir det stråklek med fiol och cello.
Efter jul byter vi grupp och vi möter då åk 2.

På Mellanselskolan årskurs 2 arbetar vi med tema, sjunger, spelar ukulele och rytminstrument (ägg, claves, guiro) samt tonboxar.

På Norrflärkeskolan årskurs 1-3 arbetar vi med tema och spelar ukulele, rytminstrument samt tonboxar.

Bredbynskolan årskurs 2-3 sjunger, spelar ukulele och rytminstrument, tonboxar, rörelsesånger.

Sidan uppdaterades

2019-02-06

Sidansvarig: