LEK i Gideälvens skolområde

Hemling: Dans och musik. Susanne Thorén och Elin Sydhage

Björna/Gideå: Blås och slagverk.
På Gideåskolan möter de yngre barnen LEKverksamheten. Där fokuserar vi på rörelse, sång, rytm och puls. Barnen får även prova på ukulele, djembe och blockflöjt.
På Björnaskolan möter de yngre barnen LEK verksamheten. I LEK fokuserar på rörelse, sång, rytm och puls. Barnen får även prova på ukulele, blockflöjt och djembe. 

Banafjäl/Husum/Idbyn: Sång och dans. Barnen möter LEK-verksamheten i två perioder under läsåret. 

Sidan uppdaterades

2019-02-06

Sidansvarig: