Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Erbjuda praoplats läsåret 2020-2021

Vill du erbjuda praoplatser för hösten 2020 och/eller våren 2021 ombeds du att göra det genom att fylla i formuläret nedan. Skicka in dina svar så snart som möjligt.

Observera att vissa frågor är obligatoriska att besvara för att kunna skicka in via webbformuläret (*) .

Varmt tack!

Innan ni erbjuder praoplatser måste ni läsa igenom och bekräfta att platsen uppfyller våra krav:

  • Eleven får stöd av en handledare under praon.
  • Eleven får introduktion och information om arbetsuppgifter.
  • Eleven får information om rutiner och föreskrifter som gäller på praoplatsen.
  • Eleven arbetar högst 7 timmar/dag och inte mellan 20-06, minst 30 min lunch samt fikapaus.
  • Eleven tillhandahålls lämpliga kläder/skyddsutrustning i de fall behov finns.
  • Skolan kontaktas omgående om praoplatsen inte bedöms som lämplig för eleven.
  • Praoplatsen är medveten om, har tagit del av och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete samt minderårigas arbetsmiljö.
Praoplatsen uppfyller de ovan specificerade kraven. * (obligatorisk)
Praoplatsen uppfyller de ovan specificerade kraven.Kontaktperson  * (obligatorisk)
Kontaktperson
Handledare (om annan än kontaktperson)
Handledare (om annan än kontaktperson)Notera nedan antal elever per vecka ni kan ta emot på prao
HÖSTTERMINEN 2020

VÅRTERMINEN 2021


Sidan uppdaterades

2020-06-09

Sidansvarig: