Du är här:

Erbjuda praoplats läsåret 2019-2020

Vill du erbjuda praoplatser för hösten 2019 och/eller våren 2020 ombeds du att göra det genom att fylla i formuläret nedan. Skicka in dina svar så snart som möjligt.

Observera att vissa frågor är obligatoriska att besvara för att kunna skicka in via webbformuläret (*) .

Varmt tack!

Innan ni erbjuder praoplatser måste ni läsa igenom och bekräfta att platsen uppfyller våra krav:

  • Eleven får stöd av en handledare under praon.
  • Eleven får introduktion och information om arbetsuppgifter.
  • Eleven får information om rutiner och föreskrifter som gäller på praoplatsen.
  • Eleven arbetar högst 7 timmar/dag och inte mellan 20-06, minst 30 min lunch samt fikapaus.
  • Eleven tillhandahålls lämpliga kläder/skyddsutrustning i de fall behov finns.
  • Skolan kontaktas omgående om praoplatsen inte bedöms som lämplig för eleven.
  • Praoplatsen är medveten om, har tagit del av och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete samt minderårigas arbetsmiljö.
Praoplatsen uppfyller de ovan specificerade kraven. * (obligatorisk)
Praoplatsen uppfyller de ovan specificerade kraven.Kontaktperson  * (obligatorisk)
Kontaktperson
Handledare (om annan än kontaktperson)
Handledare (om annan än kontaktperson)Notera nedan antal elever per vecka ni kan ta emot på prao
HÖSTTERMINEN 2019

VÅRTERMINEN 2020


Sidan uppdaterades

2019-06-03

Sidansvarig: