Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Prao

För dig som vill erbjuda praoplatser läsåret 2020-2021

Vi söker ständigt nya företag och verksamheter som vill erbjuda praoplats.

Läs mer och gör din anmälan här.

Prao - praktisk arbetslivsorientering

Prao blev efter ett riksdagsbeslut obligatoriskt från och med höstterminen 2018. Omfattningen ska vara minst 10 dagar sammanlagt för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan. De nya bestämmelserna har gällt från 1 juli 2018.

I Örnsköldsvik kommuns grundskolor har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår.

Syfte med praon är att:

  • ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • ge inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt


För dig som ska ha prao

Ansöka om praoplats

Praoplats finns att önska via Praktikplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lösenord får du som elev sju veckor innan praoveckan via mail av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV). Det går bra att ordna egen praoplats men i så fall inte från de platser som finns sökbara hos praktikplatsen.se.

Blankett för egen ordnad platsPDF

Det är även möjligt att själv ordna praoplats utanför kommunen, då krävs godkännande av rektor. För att få det måste du fylla i en blankett och lämna in till SYV vid skolan.

Blankett för ansökan om prao utanför Örnsköldsviks kommunPDF

Lunch

Lunch erbjuds vid närmaste kommunala skola. Har du för långt till skola för att äta kan elev ha möjlighet till matersättning. För att erhålla ersättning ska både en närvarorapport från praoplatsen samt en korrekt ifylld blankett för ersättning lämnas till SYV senast två veckor efter avslutad prao.
Blankett för matersättning.PDF

Resor

Elev använder sitt ungdomskort för praoresor.

Försäkring

Eleven är försäkrad under praotiden. Läs mer!

Prao utanför normal arbetstid

I de fall prao utförs före klockan 06.00 eller efter klockan 20.00 krävs godkännande av vårdnadshavarePDF.

Har du fler frågor om prao är du välkommen att kontakta din skolans studie- och yrkesvägledare.


För dig som ska ta emot praoelever

Regler och ansvarsfördelning

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljö och delat ansvar vid prao.PDF

Information från Arbetsmiljöverket (AV)
Här kan du läsa föreskriften Minderårigas arbetsmiljö.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så får barn- och unga arbetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-06-09

Sidansvarig: