Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Krav och riktlinjer för kommunens mat och måltider

Örnsköldvsiks kommun köper årligen livsmedel för 45 miljoner eller mer och ställer höga krav på det som köps in. Här handlar det om att ha koll på de de cirka 3000 olika livsmedelsartiklar som inhandlas. Kommunen gör en omfattande livsmedelsupphandling vart tredje eller vart fjärde år, enligt lagen om offentlig upphandling, för att styra vad som köps in och kvaliteten på varorna. Den senaste gjordes 2017. Inför en upphandling går kommunens dietist och kostekonom igenom artikel för artikel och ställer krav på artikelns egenskaper för att få en kvalitet som uppfyller våra krav.

Krav som kommunen bland annat ställer:

  • Fritt från glutamat (smakförstärkare, E-nummer 620-625)
  • Fritt från GMO (genmanipulerade organismer får inte förekomma i de livsmedel vi köper)
  • Att vissa varor ska vara ekologiska
  • Krav på en viss procenthalt på kött i produkter såsom köttbullar mm
  • Krav på mängd bärråvara i sylter och safter
  • Krav på att vissa livsmedel ska var fria från olika allergener så som gluten, mjölkprotein, soja med mera.

Vi ställer även höga krav på djurskydd enligt upphandlingsmyndighetens rekommendationer. De är utökade inför den senaste livsmedelsupphandlingen och ligger nu inom upphandlingsmyndighetens avancerade nivå på djurskyddskrav.

Vad man inte får ställa krav på enligt Lagen om offentlig upphandling är varans ursprungsland och-/eller vilken leverantör som ska leverera varan. Det går således inte heller att fråga efter exempelvis kött från Västernorrland. Gör vi det stänger vi ute andra leverantörer som uppfyller alla våra kvalitetskrav men har tillverkningen på annan ort/ i annat land. Att göra så är inte tillåtet enligt den svenska upphandlingslagstiftningen som utgår från EUdirektiv och grundläggande gemenskapsrättsliga principer.

Produkterna kvalitetstestas

Efter att de leverantörer som har produkter som uppfyller kvalitetskraven lämnat in sina anbud sker ett kvalitetstest (smaktest) av vissa utvalda produkter. Produkter som efter smaktestet visat på bra kvalitet vad gäller, lukt, smak, utseende och konsistens får ett avdrag på priset vilket i förlängningen kan påverka resultatet av upphandlingen. Det ska med andra ord löna sig för leverantörer att offerera varor som har en bra kvalitet.

Vem får leverera matvaror till kommunen?

Den leverantör/De leverantörer som har varor som uppfyller krav på kvalitet och bäst pris vinner upphandlingen och får leverera mat till Örnsköldsviks kommun kommande år. Avtalet skrivs på 2+1+1 år vilket innebär att det kan gälla som längst i 4 år och som kortast i 2 år. Sedan görs upphandlingen om igen.

Ekologiskt och närproducerat

Redan nu serverar Örnsköldsviks kommun över 30% ekologiska livsmedel inom skola, förskola och äldreomsorg. Den nya måltids- och livsmedelspolicyn anger att innan slutet på år 2018 ska hälften av alla livsmedel som serveras vara ekologiska eller närproducerade. Örnsköldsvik skommuns definition på närproducerad: Producerad eller förädlad i något av de fyra nordligaste länen. Målet gällande närproducerat är svårt att styra mot då inga krav som ställs får vara kopplade till leverantör eller ursprung. Örnsköldsviks kommuns krav på hållbarhet som även minskar andelen transporter medför dock att ursprunget ofta blir från vårat närområde. De höga djurskyddskraven medför även att andelen kött med svenskt ursprung är högt. Utifrån ett konkurrensperspektiv så bryts även upphandlingen upp i flera mindre delar för att på så sätt möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marie Mattsson
Kostchef
0660 - 884 26
Skicka e-post

Mer information