Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Själevadskolan F-6

Själevadskolan är en relativt nybyggd skola som togs i bruk 2010. Skolan rymmer både förskola och skola där förskolans verksamhet omfattar barn i åldern 1-5 år.

Övningsskola

Skolan är en av två övningsskolor i kommunen för lärarstuderande från närliggande universitetet vilket borgar för att vi får ta del av de senaste pedagogiska/metodiska verktygen samt att rekrytering av pedagogisk personal underlättas.

Organisation

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass samt årskurs 1-6 med sammanlagt 355 elever. I skolan finns lärosalar för slöjd och musik där även elever från närliggande högstadieskola får undervisning.

Miljö

Vår verksamhet vilar på ledorden Delaktighet och Bildning.

Själevadskolan bjuder in till ett välkomnande klimat, där man möter olika miljöer, som utmanar till lärande, kreativitet och miljöer som inbjuder till lugn och ro.
I vår skola skapar vi olika arenor genom att bygga rum i rummen, för att på ett flexibelt sätt, ändra miljö utifrån variationen av behov.

Värdegrund

Vår verksamhetsidé grundar sig på ett gediget värdegrundsarbete. Vi tror på att skapa möten, förankra genom delaktighet utifrån barnens, föräldrarnas och personalens perspektiv. Detta främjar och ökar förståelsen för våra olika horisonter, vilket i sin tur öppnar upp för en samsyn och en tydlighet om de mål vi vill uppnå tillsammans, barn, föräldrar och skola.

Utifrån perspektivet "Mångfald" som vi har lagt som grund för vårt arbete skall alla känna att här har jag en plats, här hör jag hemma.

" Hemma är inte där du bor, utan där man förstår dig."
Christian Morgenstern

 

Lovdagar grundskola

Måndag 17 maj

Fritidshem

Grundskolan omfattar även fritidshemsverksamhetöppnas i nytt fönster.

Stängt för verksamhetsutveckling
Torsdag 25 mars - eleverna slutar kl.12:00
Skärtorsdag v.13 slutar eleverna kl.14:00
Tisdag 20 april - eleverna slutar kl.12.00


Sidan uppdaterades

2021-01-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Själevadskolan F-6
Hampnäsvägen 32
894 30 SJÄLEVAD

Skolexpedition Själevad
Monica Gidlund
0660-26 51 38
073-081 37 70 
Skicka e-post

Rektor
Jennie Lindh
073-048 26 08
Skicka e-post

Arbetsrum F-4
0660-26 51 34
Arbetsrum Åk 5-6

0660-26 51 61

Elevhälsa
Barn- och elevhälsa

Sjuk- och frånvaroanmälan
Kontaktlista...