Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Sidensjöskolan F- 6

Välkommen till Sidensjöskolan!

Sidensjöskolan ligger 2,5 mil väster om Örnsköldsvik i samhället Sidensjö. Skolan byggdes 1958.

Värdegrund och samarbete

Vår skola har en värdegrund som genomsyrar allt arbete. Vår styrka är att vi har ett nära samarbete mellan alla årskurser, från förskoleklass till åk 6. Vi har gemensamma dagar där de äldre eleverna tar extra ansvar för de yngre eleverna i olika övningar/uppgifter. Vi har också ett gemensamt musikprojekt på hösten som hela skolan deltar i. Vi har gemensamma raster där elever i olika åldrar kan leka eller spela tillsammans samt flera rastvärdar som eleverna kan vända sig till. Detta medför goda relationer, ömsesidig förståelse och respekt samt trygga barn.

Organisation

Skolan omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs 6 där grupperna är dels åldersblandade men även åldershomogena i vissa årskurser. På skolan gäller gemensamma regler som alla elever har varit med och jobbat fram samt specifika klassregler i alla klasser för att öka trivsel och trygghet.

Vi har ett aktivt Elevråd samt en Skolidrottsförening där representanter träffas regelbundet för att ta upp aktuella frågor.

Ett annat viktigt forum är Föräldrarådet med representanter från elevernas vårdnadshavare som ett par gånger per termin genomför träffar tillsammans med vår rektor.

Miljö

Här har vi den lantliga småortens signum med bland annat en härligt varierande utomhusmiljö med närhet till både skog, vatten, ängsmark och aktivitetsytor. Det sistnämnda tack vare ett fantastiskt samarbete med Sidensjö IK som erbjuder såväl fotbollsplaner, isbana och elljusspår. Numera finns även ytterligare aktivitetsytor med tennis, softtennis samt innebandy.

Musikprojekt

Varje hösttermin genomför skolan ett särskilt musikprojekt som omfattar samtliga elever. Projektet utmynnar i en musikal där elevernas anhöriga utgör en trogen publik! Denna höst kommer musikalen att framföras i Nolaskolans aula under november månad. Som samarbetspartners i projektet finns såväl musiklärare som danspedagoger från Kulturskolan.

Lovdagar grundskola

Måndag 11 januari
Fredag 14 maj
Måndag 17 maj

Fritidshem

Grundskolan omfattar även fritidshemsverksamhetöppnas i nytt fönster.

Stängt för verksamhetsutveckling
Onsdag 10 februari - fritids stänger kl.12:00
Måndag 17 maj - fritids stänger kl.12:00
Tisdag 15 juni - fritids stängt hela dagen


Sidan uppdaterades

2021-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sidensjöskolan
Angermannusväg 16
893 95 Sidensjö

Rektor
Jette Pia Saaby Nenzén
072-214 70 40
Skicka e-post

Administration
Caroline Lindberg
0660-26 50 24
Skicka e-post

Helena Westermark
0660-26 50 24

Grupper - klasslärare
Förskoleklass
Anna-Karin Edin
073-063 51 98
Skicka e-post

Årkurs 1-2
Monica Hållberg
073-075 18 65
Skicka e-post

Årkurs 3
Ella-Marie Byström
073-075 20 67
Skicka e-post

Årskurs 4
Linn Johansson
073-075 77 83
Skicka e-post

Årskurs 5-6
Susanna Rönnbäck
073-064 65 99
Skicka e-post

Annelie Söderlind
073-064 65 99
Skicka e-post

Anita Hortlund
Skicka e-post

Fritidshemmet 070-190 92 45

Köket 073-270 49 10

Vaktmästare 070-525 16 46

Sjuk- och frånvaroanmälan
Kontaktlista