Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Mycklingskolan F- 3

Mycklingskolan ligger ca 5 kilometer väster om Örnsköldsvik i Själevadsområdet.

Organisation

Vi arbetar med elever från skolår F-3. Vi har olika lärarkompetenser: fritidspedagoger, grundskollärare, förskollärare samt specialpedagoger. Fritidshemmet Grodan samt förskolegrupperna Myran, Myggan och Mullvaden finns i samma byggnad. Den närliggande naturen med berget, skogen, bäcken och tjärnen används i vår undervisning. Vi har även en fantastisk basplats med timrat vindskydd och grillplats.

Inlärning

Vi uppmuntrar våra elever att ta ansvar för sin egen inlärning. Målet är att eleven får insikt om sitt eget lärande och utveckling, att eleven reflekterar över sitt sätt att arbeta.

Trygghet

Vi uppmuntrar ärlighet, hänsyn och omtanke. Vi vill stärka elevernas självkänsla och se till att de känner sig trygga och respekterade. Vi arbetar med dans, drama, samarbetsövningar och idrott.  Vi vuxna uppmärksammar och åtgärdar mobbningtendenser och vi hjälper till med konflikthantering. På skolan finns såväl klassråd som elevråd och föräldraråd där även föräldrar ingår.

Gemenskap

Vi stärker gemenskapen på skolan vid hela skolan sjunger/läser, temadagar och friluftsdagar. Vi har perioder då alla arbetar med samma tema under en längre tid t.ex. Trafik, Värdegrunden och Miljö.


Lovdagar grundskola

Måndag 17 maj

Fritidshem

Grundskolan omfattar även fritidshemsverksamhetöppnas i nytt fönster.

Stängt för verksamhetsutveckling
Torsdag 25 mars - eleverna slutar kl.12:00
Skärtorsdag v.13 slutar eleverna kl.14:00
Tisdag 20 april - eleverna slutar kl.12.00


Sidan uppdaterades

2021-01-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mycklingskolan
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad

Administration
Monica Gidlund
0660-26 51 38
073-081 37 70
Skicka e-post

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Personalrum
0660-26 51 75

Sjuk- och frånvaroanmälan
Till kontaktlista