Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Mer om oss

På vår skola finns barn i åldern 6-12 år och vi arbetar åldershomogent. Arbetslagen består av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Vi har även verksamhet i Regnbågen, där grundskollärare och specialpedagog arbetar med att ge stöd och handledning till lärare och barn som behöver det.

Det finns dessutom ett STUG-team kopplat till skolan. STUG består av skolpsykolog, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och skolledning.

Fokusmål detta läsår är arbete med ökad måluppfyllelse och nolltolerans mot kränkande behandling.

Skolan invigdes första gången 1903, då bestod byggnaden av ett tvåvåningsträhus. Idag har vi en modern enplansbyggnad med trivsamma lokaler. Stora lekytor i anslutning till skolan och närhet till skog, fotbollsplaner och skidspår gör det både självklart och inbjudande att arbeta en hel del ute.

Visioner och tankar

  • att barn och vuxna ska trivas tillsammans och känna trygghet och lust till lärande
  • att eleverna får möjlighet att använda alla sina sinnen för att lära
  • att vi skapar möjligheter för reflektion och eftertanke
  • att alla känner sig bekräftade och sedda

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig: