Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Elevinflytande och föräldrasamverkan

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • vilket läromedel som ska användas,
 • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
 • vilka arbetsformer man ska använda, och
 • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

I Örnsköldsviks Kommun följer vi den av Kommunfullmäktige antagna Utbildningspolicyn (2016) där det bland annat framgår

Som barn och elev ska man få möjlighet att utveckla en förståelse för begrepp som inflytande och delaktighet.

Konkreta inslag i vår grundskola som bygger på just detta är exempelvis att vi har

 • utbildade Elevskyddsombud, två st per årskurs i 7-9,
 • klassråd och elevråd,
 • antimobbinggrupper,
 • matråd och skolidrottsföreningar

Via klass- och elevråd blir eleverna delaktiga i utformandet av bland annat ordningsregler.

I kommunen finns även en Demokratisamordnare som jobbar specifikt för elevinflytande med grundskolans elever och som bland annat utmynnar i så kallade Demokratidagar.

Föräldrasamverkan

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Föräldrasamverkan innebär att lärare och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att tillsammmans utveckla skolans verksamhet. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter.

Samarbetet mellan dig och skolan är viktig för ditt barns trygghet och utveckling och du är alltid välkommen att hälsa på i skolan eller fritidshemmet.

Skolorna och fritidshemmen arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt.

Du som har barn i skolan får en inloggning till lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du information om ditt barns lärande och om vad som händer på skolan. Du kan även kommunicera med skolan via Vklass.

Konkreta inslag i vår grundskola som bygger på just detta är exempelvis att vi har

 • utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare,
 • föräldramöten i olika former,
 • i vissa fall föräldraråd och/eller gårdsråd
 • pedagogiska caféer

 

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ledningsgrupp Bildningsförvaltningen
Kontaktuppgifter

Demokratisamordnare
Camilla Larsson
0660 - 886 45
Skicka e-post

Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5
891 33 Örnsköldsvik