Du är här:

Fritidshem Örnsköldsviks Kommun

Fritidshemsverksamheten i Örnsköldsviks kommun

Läroplan och specifika delar för fritidshemmet innebär exempelvis att verksamheten

- ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
- kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
- ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.
- ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
- ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Kommunala Fritidshem


Fritidshem

Kontakt

Geografiskt område

Ansvarig rektor

Alneskolan
Norra skepparvägen
891 78 Bonässund

Alfa 0660-26 51 32
Beta 0660-26 54 82

Alne

Marianne Hägglund
073 - 274 14 32
Skicka e-post

Banafjälskolan
Banafjäl 205
891 96 ARNÄSVALL

0660-25 20 42

Banafjäl

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Bjästaskolan
Bjästaskolan
892 30 Bjästa

Ankaret 073-274 12 57
Lövskogen 073-274 50 03

Bjästa

Elisabeth Kjellsson
070 - 191 98 48
Skicka e-post

Björnaskolan
Centralgatan 12
890 50 Björna

0660-26 54 36
072-221 46 40

Björna

Anna Moberg
072-227 79 23
Skicka e-post

Bredbynskolan
Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn

0660-26 52 27

Bredbyn

Mariana Karlsson
073-270 31 04
Skicka epost

Domsjöskolan
Vallvägen 1
892 40 Domsjö

Måsen 073-275 54 47
Myran 073-275 54 57
Skogen/Granen 070-190 26 57
Skogen/Tallen 070-190 30 81

Domsjö

Elisabeth Bäckström
070 -190 90 59
Skicka e-post

Gideåskolan

Skollärarvägen 3
896 93 Gideå

073-275 54 53

Gideå

Linda Steen
072-501 51 74
Skicka e-post

Haffstaskolan
Haffsta 201
894 93 Själevad

0660 - 702 83

Haffsta

Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Hemlingskolan
Hemling 263
890 51 Långviksmon

0662-310 63
070-302 63 41

Hemling

Linda Steen
072-501 51 74
Skicka e-post

Husumskolan
Bruksvägen 169
896 32 Husum

0660 - 26 50 90
070-191 28 25

Husum

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Hållängetskolan

Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö

Lunden 073 - 275 54 46
Bersån 073 - 275 54 48

Hörnett

Roger Sundin
0660 - 787 82
070-657 68 28
Skicka e-post

Höglandskolan
Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik

0660-888 84
073-0203871

Arnäsvall, Högland

Jette Pia Saaby Nenzén
Skicka e-post

Idbynskolan
Idbyn 311
891 96 Arnäsvall

0660-25 02 31
073-270 49 36

Idbyn

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Järvedskolan
Murarvägen 6
891 77 Järved

0660 - 37 08 26

Järved

Marianne Hägglund
073 - 274 14 32
Skicka e-post

Köpmanholmenskolan
Köpmanholmenskolan
893 40 Köpmanholmen

0660 - 22 31 58
070 - 263 05 58

Köpmanholmen

Helene Swedin
072-221 80 85
Skicka e-pos

Mellanselskolan
Badhusvägen 4
890 42 Mellansel

0661 - 407 87

Mellansel

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka e-post

Moskolan
Molidenvägen 12
894 95 Moliden

0660-913 39

Moliden

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka e-post

Mycklingskolan
Mycklingsvägen 20
894 30 SJÄLEVAD

0660-26 51 75
073-27 55 538

Myckling

Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Norrflärkeskolan
Norrflärke 2174
895 93 Bredbyn

0660-212 32

Norrflärke

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka epost

Sidensjöskolan
Angermannusväg 16
893 95 Sidensjö

070-190 92 45

Sidensjö

Helene Swedin
072-221 80 85
Skicka e-post

Själevadskolan
Hampnäsvägen 32
894 30 SJÄLEVAD

0660-26 51 67
073-275 40 16

Själevad

Anders Granberg
070 - 190 89 77
Skicka e-post

Skogsänget
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

0660 - 888 48
0660 - 888 04

Gullänget, Kroksta

Ulric Appelblad
0660 - 26 52 75
073 - 068 09 26
Skicka e-post

Skorpedskolan
Källvägen 3
895 97 Skorped

0661 - 303 18

Skorped

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Skärpeskolan
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik

0660-26 53 08
073-041 36 50

Skärpe

Carin Henricsson Byström
070-190 61 53
Skicka e-post

Sundskolan
Vetevägen 12
892 33 Domsjö

Förskoleklass 073-270 44 66
Räven 073-270 44 65
Älgen 073-271 19 80
Lodjuret 072-230 23 74

Sund, Svedjeholmen

Katrin Lindgren
072-512 46 90
Skicka e-post

Sörlidenskolan
Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik

Lillfritids 073-270 49 62
Storfritids 073-270 49 63

Centrala Örnsköldsvik

Björn Norgren
073-270 31 10
Skicka e-post

Trehörningsjöskolan
Villagatan 2
890 54 Trehörningsjö

0662 - 201 85

Trehörningsjö

Linda Steen
072-501 51 74
Skicka e-post

Ängetskolan
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Solen 0660 - 26 52 97
Stjärnan 0660 - 26 52 98

Gullänget, Kroksta

Carin Henricsson Byström
070-190 61 53
Skicka e-post

Örnsköldskolan
Storgatan 43
891 34 Örnsköldsvik

Elsa Beskow 073-270 49 18
John Bauer 073-270 49 29
Picasso 073-270 98 23
Chagall 072-230 23 85
Dali 073-244 28 73
Fritids (åk 3-6) 073-270 35 55

Centrala Örnsköldsvik

Eva Johansson
0660 - 889 12
073 - 270 75 11
Skicka e-post

Fristående fritidshem

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Övergripande kontakt för frågor kring kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhetschef och rektorer
Kontaktlista

Administration
Kontaktlista

Sjuk och frånvaroanmälan
Ring respektive fritidshem, respektive avdelning eller enligt specifika direktiv från aktuell enhet