Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fritidshem Örnsköldsviks Kommun

Fritidshemsverksamheten i Örnsköldsviks kommun

Läroplan och specifika delar för fritidshemmet innebär exempelvis att verksamheten

- ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
- kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
- ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.
- ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
- ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Kommunala Fritidshem


Fritidshem

Kontakt

Geografiskt område

Ansvarig rektor

Alneskolan
Norra skepparvägen
891 78 Bonässund

Alfa
0660-26 51 32
Beta
0660-26 54 82

Alne

Marianne Hägglund
073-274 14 32
Skicka e-post

Anundsjöskolan
Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn

0660-26 52 27

Bredbyn

Mariana Karlsson
073-270 31 04
Skicka epost

Banafjälskolan
Banafjäl 205
891 96 ARNÄSVALL

0660-25 20 42

Banafjäl

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Bjästaskolan
Skolvägen 1
893 21 Bjästa

Ankaret
073-274 12 57
Lövskogen
073-274 50 03

Bjästa

Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
Skicka e-post

Björnaskolan
Centralgatan 12
890 50 Björna

0660-26 54 36
072-221 46 40

Björna

Anna Moberg
072-227 79 23
Skicka e-post

Domsjöskolan
Vallvägen 1
892 40 Domsjö

Måsen
073-275 54 47
Myran
073-275 54 57
Skogen/Granen 070-190 26 57
Skogen/Tallen
070-190 30 81

Domsjö

Elisabeth Bäckström
070-90 90 59
Skicka e-post

Gideåskolan

Skollärarvägen 3
896 93 Gideå

073-275 54 53

Gideå

Anna Moberg
072-227 97 23
Skicka e-post

Haffstaskolan
Haffsta 201
894 93 Överhörnäs

0660-702 83

Haffsta

Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Hemlingskolan
Hemling 263
890 51 Långviksmon

0662-310 63
070-302 63 41

Hemling

Anna Moberg
072-227 97 23
Skicka e-post

Husumskolan
Bruksvägen 169
896 32 Husum

0660-26 50 90
070-191 28 25

Husum

Richard Persson
072-216 81 64
Skicka e-post

Hållängetskolan

Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö

Lunden
073-275 54 46
Bersån
073 - 275 54 48

Hörnett

Roger Sundin
0660-787 82
070-657 68 28
Skicka e-post

Höglandskolan
Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik

0660-888 84
073-0203871

Arnäsvall, Högland

Lars von Ahn
073-048 44 19
Skicka e-post

Idbynskolan
Idbyn 311
891 96 Arnäsvall

0660-25 02 31
073-270 49 36

Idbyn

Bert Grundström
072-514 07 22
Skicka e-post

Järvedskolan
Murarvägen 6
891 77 Järved

0660-37 08 26

Järved

Marianne Hägglund
073-274 14 32
Skicka e-post

Köpmanholmenskolan
Hummelviksvägen 8C
893 40 Köpmanholmen

0660-22 31 58
070-263 05 58

Köpmanholmen

Jette Pia Saaby Nenzén
072-214 70 40
Skicka e-post

Mellanselskolan
Skolgatan 21
890 42 Mellansel

073-059 04 60

Mellansel

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka e-post

Moskolan
Molidenvägen 12
894 95 Moliden

073-275 55 46

Moliden

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka e-post

Mycklingskolan
Mycklingsvägen 20
894 30 SJÄLEVAD

0660-26 51 75
073-275 55 38

Myckling

Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Norrflärkeskolan
Norrflärke 2174
895 93 Bredbyn

0660-212 32

Norrflärke

Mats Falck
072-230 23 86
Skicka epost

Sidensjöskolan
Angermannusväg 16
893 95 Sidensjö

070-190 92 45

Sidensjö

Jette Pia Saaby Nenzén
072-214 70 40
Skicka e-post

Själevadskolan
Hampnäsvägen 32
894 30 SJÄLEVAD

0660-26 51 67
073-275 40 16

Själevad

Jennie Lindh
Skicka e-post

Skogsänget
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

0660-888 48
0660-888 04

Gullänget, Kroksta

Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
Skicka e-post

Skorpedskolan
Källvägen 3
895 97 Skorped

0661-303 18

Skorped

Mariana Karlsson
073-270 31 04
Skicka e-post

Skärpeskolan
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik

0660-26 53 08
073-041 36 50

Skärpe

Tommy Nordman
070-190 61 53
Skicka e-post

Sundskolan
Vetevägen 12
892 33 Domsjö

Förskoleklass
073-270 44 66
Fritidshem åk 1
073-271 19 80
Fritidshem åk 2
073-230 23 74
Fritidshem åk 3-6
072-270 44 65

Sund, Svedjeholmen

Katrin Lindgren
072-512 46 90
Skicka e-post

Sörlidenskolan
Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik

Lillfritids
073-270 49 62
Storfritids
073-270 49 63

Centrala Örnsköldsvik

Björn Norgren
073-270 31 10
Skicka e-post

Trehörningsjöskolan
Villagatan 2
890 54 Trehörningsjö

0662-201 85

Trehörningsjö

Anna Moberg
072-227 97 23
Skicka e-post

Ängetskolan
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Solen
0660-26 52 97
Stjärnan
0660-26 52 98

Gullänget, Kroksta

Tommy Nordman
070-190 61 53
Skicka e-post

Örnsköldskolan
Storgatan 43
891 34 Örnsköldsvik

Elsa Beskow
073-270 49 18
John Bauer
073-270 49 29
Picasso
073-270 98 23
Chagall
072-230 23 85
Dali
073-244 28 73
Fritids (åk 3-6)
073-270 35 55

Centrala Örnsköldsvik

Eva Johansson
0660-889 12
073-270 75 11
Skicka e-post

Fristående fritidshem

Sidan uppdaterades

2020-12-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Övergripande kontakt för frågor kring kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhetschef och rektorer
Kontaktlista

Administration
Kontaktlista

Sjuk och frånvaroanmälan
Ring respektive fritidshem, respektive avdelning eller enligt specifika direktiv från aktuell enhet