Du är här:

Ansök eller säg upp plats

Om Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats på fritidshemmet. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla ditt barn till fritidshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte kan registrera dig via internet så finns blanketter att skriva ut.

Besked om placering lämnas av handläggare på bildningskontoret.

Automatisk fritidshemsplats

Inför att barnet ska börja obligatorisk förskoleklass på hösten gäller följande. Om barnet har plats i ordinarie förskoleverksamhet eller i familjedaghem/hos dagbarnvårdare får barnet automatiskt en plats i fritidshemmet. Om ditt barn inte har behov eller rätt till en plats på fritidshemmet måste du säga upp platsen. Du kan behöva visa intyg på att du arbetar eller studerar.

Om barnet däremot gått i allmän förskola, 15 september - 31 maj, så krävs det att du ansöker om en fritidshemsplats.

Om du har frågor angående ditt barn och anmälan, kontakta den centrala administrationenöppnas i nytt fönster för ditt område.

Inskolningen

Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön. Under inskolningen behöver du som förälder finnas med. Inskolningen sker från det datum som ni tillsammans med personalen kommit överens om.


Har du ett barn redan placerat och vill ha tillgång till e-tjänsten? Skicka i så fall e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se med uppgift om namn och personnummer, så skickar vi inloggningsuppgifter till dig.
 

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägning av plats kan ni göra via E-tjänsten Avsluta placering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägningstiden är 1 månad. Den som sagt upp sin plats och efter anmälan får ny plats inom 4 månader betalar även avgift under uppehållet.  

Lovplats

Vi erbjuder vårdnadshavare att söka tillfällig plats på fritidshem vid behov under skollov. Avgift betalas för antal bokade dagar.

Läs mer här!


Sidan uppdaterades

2020-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Administration
Kontaktlista