Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Så beräknas avgiften

Plats i barnomsorg betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester. Avgift betalas för abonnerad tid och på inkomsten före skatt i det hushåll där barnet/barnen är folkbokförd, samt utifrån kommunens taxa. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester, ferier m m påverkar inte avgiften.

Inkomständringar, familjeförändringar ska du som vårdnadshavare anmäla till oss.

Minst en inkomstförfrågan per år skickas ut. Om vårdnadshavare inte besvarar denna höjs avgiften upp till maxtaxans högsta nivå. När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade uppgifter.

Allmän förskola för barn 3-5 år är avgiftsfri 1 september - 31 maj.
För barn 3-5 år som har plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar.
Information om Allmän förskolalänk till annan webbplats

Ledighet/frånvaro
All ledighet ska meddelas förskolan. Om barnet varit frånvarande mer än 3 månader utan begäran om ledighet så avslutas platsen.

Beräkna själv din avgift

Din avgift kan du beräkna med hjälp av e-tjänstlänk till annan webbplats

Betalning

Betalningsform är normalt pappersfaktura. Det finns dock möjlighet att välja betalning via autogiro eller elektronisk faktura.

Delad faktura

Om fakturan ska delas mellan två vårdnadshavare så ska blanketten "Försäkran om betalningsansvarPDF" användas.

Kravhantering

Avgiften för kommunal barnomsorg skickas ut omkring den första veckan i varje månad. Debitering gäller för föregående månad och förfallodatumet är den sista i månaden. Om avgiften inte betalats 10 dagar efter förfallodatum skickas ett krav med inkassoavgift 180 kronor.

Om en familj har 2 obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen. En avbetalningsplan kan upprättas. Om inte skulden regleras avslutas placeringen och ärendet skickas till kronofogden.

Sidan uppdaterades

2019-01-24

Sidansvarig: