Du är här:

Rätt till plats

Arbetar eller studerar

Barn i åldern 1 - 5 år har rätt till en plats i förskolan om vårdnadshavaren arbetar eller studerar.

 

Föräldraledig eller arbetssökande

Barn som har vårdnadshavare som är föräldraledig vid nytt barns födelse eller är arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tis-tor, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten ska styrka behovet av tid genom att lämna studie- eller arbetsintyg till Bildningsförvaltningen.

Skolbarnomsorg/fritidshem
Fritidshemsplats för elever som har föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare erbjuds 10 tim/vecka fördelat på fyra eller fem dagar. Tiden förläggs på eftermiddagar direkt efter skoldagens slut.
Avgift utgår enligt kommunens taxa.

 

Allmän förskola för 3-5 åringar

Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten börjar 1 september och slutar 31 maj, med uppehåll för jullov.

Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tis-tor, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

För barn 3-5 år som abonnerar på plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Föräldraledig vårdnadshavare som har barn som under året fyller tre år, kan från och med september det året ansöka om plats till  "Allmän förskola”. Då har barnet placering endast 1 september till 31 maj och är ledig jullov samt juni t o m augusti.
Uppsägningstiden är 1 månad.
Blankett Ansöka om allmän förskolaPDF.

 

Placering på grund av särskilt skäl

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg utifrån barnets eget behov. Prövning görs i varje enskilt fall.

 

Sidan uppdaterades

2017-08-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista