Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Inskolning

Under inskolningen får barn, föräldrar och personal tid och möjlighet att lära känna varandra. En personal ansvarar för inskolningen. Den pågår under cirka en vecka. Ibland kan det behövas längre tid.  Under denna tid ges möjlighet att lägga grunden för ett förtroendefullt samarbete. Föräldrarna får möjlighet att berätta för personalen om barnen till exempel vad barnet tycker om att göra, vilka sagor och sånger som är favoriter samt om mat- och sovvanor. De får också ta del av verksamheten och har möjlighet att ställa frågor.

Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst. Därför är föräldrarnas synpunkter viktiga!

Med hjälp av vår broschyr berättar vi om Rödluvans verksamhet. Föräldrarna får också fylla i ett barnkort samt ett schema. Information lämnas även om kommunens olycksfallsförsäkring .

Barnkortet innehåller viktiga uppgifter om barnet samt kontaktuppgifter om det skulle hända något. Blir barnet sjuk eller skadat ringer vi och meddelar föräldrarna eller någon annan som föräldrarna angivit. Personalen på förskolan har tystnadsplikt. Om vi misstänker att ett barn far illa har vi skyldighet att anmäla detta.

För att på ett bra sätt kunna planera verksamheten behöver vi ett schema över barnets vistelsetider. Grundschemat rapporteras in till kommunen men tillfälliga ändringar lämnas till förskolan.

Tiderna för inskolningen gör föräldrar och personal tillsammans upp om.

Sidan uppdaterades

2015-08-18

Sidansvarig: