Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Föräldrasamarbete

Vi har en önskan om ett gott samarbete mellan föräldrar och personal. Vårt samarbete ska vara nära och förtroendefullt. Det ska byggas på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Genom delaktighet och insyn ges möjlighet till att påverka verksamheten.

Här ger vi exempel på detta samarbete:

Inskolning
Föräldrarna finns med under barnets första tid på förskolan. Personalen samtalar med föräldrarna om arbetssätt och arbetsformer. Föräldrarna berättar om sitt barn, dess vanor och intressen.

Daglig dialog
Vid hämtning och lämning har man möjlighet att utbyta tankar och funderingar. Vi delger varandra också händelser barnet varit med om.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet innebär att föräldrar och ansvarig personal träffs ungefär en gång per termin. Då ges tillfälle att diskutera barnets utveckling och lärande samt vad förskolan kan göra för att barnet ska trivas, utvecklas och lära sig. Föräldrarna har här en fin möjlighet att berätta om sitt barns intressen och förmågor. Här ges också tillfälle till att framföra synpunkter och ge föräldrarna möjlighet till inflytande.

Föräldramöte
På hösten inbjuds till ett föräldramöte med information och samtal om verksamheten. Ibland samtalar vi om ett speciellt tema.

Under våren inbjuder förskolan till grillkväll, en enkel form av samvaro. Vi ger föräldrar tillfälle till att träffas under lättsamma och avslappnade former. Denna kväll ges också en redovisning av årets arbete till exempel genom en utställning.

Information
Förskolans planering och annan information finns uppsatta i entrén på båda avdelningarna. Dokumentation sätts upp på väggarna. Där berättas om verksamheten i ord och bild.
 

Sidan uppdaterades

2019-05-28

Sidansvarig: