Resan förskola

Välkommen till Resan!

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
(Lpfö 98, rev 2016 sid. 5)

Resan förskola finns i centrala Bjästa som är ett samhälle ungefär två mil söder om Örnsköldsvik

Organisation

Förskolan består av sex barngrupper namngivna efter olika transportmedel som kan ta oss ut på resor!

Miljö

Närmiljön till förskolan består av ett villaområde med ett skönt lugn som inramning. Vi har direkt närhet till lekpark, skogen och naturen samt till andra varierade mijlöer såsom till exempel ett bibliotek. Detta ger oss fina möjligheter till mysiga och stimulerande utflykter.

Vi trivs att vara utomhus och strävar efter att variera våra lärmiljöer både inom- som utomhus efter barnens intressen och behov.

Fokus på språk och kommunikation

Under åren 2017-2018 deltar personalen i Skolverkets satsning "Läslyftet i förskolanlänk till annan webbplats". En fortbildning som ger förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-09-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Resan förskola
Daghemsvägen 2-4
893 30 Bjästa
0660 - 26 50 58

Avdelningar
Jollen/Ekan 070-237 01 60
Flotten 073-275 55 06
Båten 070-322 53 82
Tåget 073-275 55 07
Flyget 073-275 55 08

Förskolechef
Annelie Wernblom
070-217 22 12
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista