Du är här:

Örnsköldskolan förskola

Välkommen till Örnsköldskolan förskola! Vår förskola är en centralt belägen i överdelen av Örnsköldsviks stadskärna. Verksamheten inryms i samma huvubyggnad som Örnsköldskolan F-6. Det centrala läget till trots har vi ändå närhet till skog och natur.

Verksamheten sätter barnen i centrum och jobbar utifrån varje barns förutsättningar. Hos oss ska varje individ vara trygg, ha roligt i en lärorik verksamhet som lägger stor vikt vid samspel, kommunikation och språkutveckling.

Grunden för hela verksamheten är Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som bland annat poängterar att lärandet och leken skall vara lustfylld och att barnen ska ges möjlighet att få använda alla sina sinnen.

Organisation

Förskolan består av fem barngrupper med kulturestetiskt förknippade namn. Här berikas verksamheten av barn från många olika kulturer och barnen hos oss är mellan 1-5 år.

Miljö

Förskolan är alltså centralt belägen med gångavstånd till Örnsköldsviks centrum. Det ger exempelvis möjlighet till besök på bibliotek, teaterföreställningar och till stadslekparken Cityleken. Förskolan ligger nära det fina skogsområdet bakom Stadskyrkan som vi återkommande besöker och utforskar där det bland annat finns vindskydd och grillring. Att vistas ute i naturen med alla intryck det innebär ger goda möjligheter för barnen att bl.a. utveckla motorik, lek och naturkänsla.

Under vintertid får vi per automatik pulkabacke i den slänt som finns på vår kuperade förskolegård.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hos oss används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Detta till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Barnet ser sitt eget lärande och vårdnadshavare blir mer delaktiga. I analysen av dokumentationen får pedagogerna syn på hur verksamheten kan utvecklas vidare.

Sidan uppdaterades

2019-11-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Örnsköldskolan förskola
Storgatan 42
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Da Vinci 073-270 35 54
Miro 073-270 35 52
Monét 073-270 35 51
Virvla 073-270 20 29
Vivaldi 073-270 35 53

Rektor
Per-Erik Hägglund
070-190 92 79
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista

Sjuk och frånvaroanmälan
Skicka sms till berörd avdelning.