Du är här:

Långviksmon förskola

Välkommen till Skogstrollet!

Skogstrollets förskola ligger vackert belägen på tallmon i Långviksmon i norra delen av länet inom Björnas upptagningsområde. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år samt att här finns fritidshemsverksamhet för skolbarn.

Skogstrollets fokus ligger på hållbar utveckling, natur och kulturlandskapet. Vi tror på upplevelser och att hämta kraft från naturen. Vi vet att konkreta upplevelser ger bestående minnen. På Skogstrollet har vi privilegiet att tillsammans med barnen få utforska och upptäcka naturen med alla våra sinnen. De vinster vi upptäckt är glada, kreativa, kluriga och nyfikna barn.

I barngruppen ser vi också samarbete, naturvetenskap och konstruktion, vi ser varsamhet om allt levande och färre konflikter. Det blir en livsstil, ett förhållningssätt. Att använda naturen som lärmiljö, att integrera olika ämnen i uteleken känns rätt för oss.

I uterummet förstärks våra sinnen och gör att vår fantasi, nyfikenhet, upptäckarglädje ligger på topp.

På Skogstrollet ligger barns inflytande/delaktighet och språk i fokus under 2016-2017.

Sidan uppdaterades

2019-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Långviksmon förskola
Berguvsvägen 1
890 51 Långviksmon
0662 - 303 11
Skicka e-post

Rektor
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista

Mer information