Järved förskola

Välkommen till Järved förskola!

Järved förskola ligger i ett villaområde med närhet till både skog och hav.

På förskolan går ca 75 barn mellan 1-5 år fördelat på fyra avdelningar. Biet, Spindeln, Humlan och Fjärilen.

Miljö

Vi har stor gård med stor gräsmatta och en bra kulle för pulkaåkning.

Närheten till skogen lockar till mycket lek, många upptäckter och nya erfarenheter.

Trygg och lärorik miljö

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) utgör grunden för vår verksamhet. Vår förskola ska inbjuda till en rolig, trygg och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet

Varje barn ska också få känna att de är delaktiga och har inflytande över sin egen vardag. De ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, att göra framsteg och övervinna svårigheter. Barnen ska lämna vår förskola med självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Mat och måltider i förskolan

Sidan uppdaterades

2019-11-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Järved förskola
Handskmakarvägen 4
891 77 Järved
0660-583 46

Avdelningar
Biet 072-522 53 15
Fjärilen 073-275 46 69
Humlan 072-219 08 27
Spindeln 072-206 14 50

Rektor
Ulla Samuelsson
0660-26 54 67
073-275 40 10
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista