Hemling förskola

Barn som klättrar i klätterställning

Välkommen till Hemling förskola!

Hemlings Förskola ligger i samma byggnad som Hemlingskolan och här bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolans pedagogiska verksamhet bygger på trygghet och ett temainriktat arbetssätt. Där vi utgår från barnens idéer och tankar.

Vi arbetar med språk och kommunikation för att ge stöd och stimulans i barnens sociala samspel, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter.

Genom att arbeta med ordbilder, ramsor och sånger. Vi använder oss även av stödtecken i den dagliga verksamheten. Den metod vi använder oss av är TAKK - ”Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation”.

Foto på barn uppifrån som står i ring utomhus

Vi vill genom detta arbetssätt

  • att varje barn och vuxen ska känna trygghet
  • att alla ska ha roligt
  • att var och en ska få känna sig uppskattad och värdefull
  • stärka och uppmuntra varje barns utveckling, nyfikenhet och kreativitet
  • att varje barn stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och  drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö rev. 2010).

Bildkollage av barn som bygger, tränar på bokstäver samt leker utomhus i en gammal eka

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-09-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskolan Skalman
Hemling 263
890 51 LÅNGVIKSMON
0662 - 311 56
Skicka e-post

Förskolechef
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista