Du är här:

Hållänget förskola

Hållänget är Örnsköldsviks största förskola. Vi har totalt nio avdelningar (hösten 2018) och ca 155 barn totalt. Vi är "tre förskolor i en" och har indelat förskolan i tre delar - Trollskogen, Sagoskogen och Skogsbacken.

I Trollskogen finner du avdelningarna Trollet och Älvan (1-5 år).

I Sagoskogen finner du Sländan, Draken och Bläckfisken (1-5 år).

På Skogsbacken finner du Igelkotten, Myran, Nyckelpigan och Sköldpaddan (1-5 år).

Förskolan ligger inne i djupet av Hörnett, nära Veckefjärden. Här finner du skogen, ängen och vattnet alldeles inpå knuten. I vår verksamhet utgår vi alltid från vår läroplan (Lpfö 18)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de mål som finns beskrivna där.

Prioriterade utvecklingsområden 2018-2019

  • Undervisning i förskolan och ny läroplan – nyligen tog riksdagen beslut om den nya reviderade läroplanen för förskolan. Den träder i kraft 1 juli 2019. Där finns en hel del som vi kommer att fördjupa oss i under året. Bl.a så lyfts begreppet undervisning i förskolan fram. Förskollärarnas utökade ansvar är också något som tas upp. Vi kommer under året att studera litteratur i ämnet och fördjupa oss.
  • IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) - Vårt mål är när olika digitala verktyg är naturliga delar av verksamheten, ingår som integrerade
    delar av lärmiljöerna och tillgängliga för barns och vuxna på ett självklart och naturligt sätt, när digitala verktyg används av all personal i verksamheten i syfte att stimulera barns nyfikenhet och lärande, när digitala verktyg används för att nå ökad måluppfyllelse samt när digitala verktyg används av personal för kommunikation, dokumentation, pedagogisk planering och utvärdering/analys
  • Normer och värden - Vårt mål är att vi vuxna aktivt tillsammans med barnen arbetar med tolerans, hänsyn, ansvar och respekt samt att vi vuxna även analyserar oss själva, vårt beteende gentemot varandra och att vi visar varandra hänsyn och respekt
  • Trygghet och god miljö - Vårt mål är att ständigt utforma och förändra barns närmiljö för största möjliga lärande, trygghet och god miljö

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Hållänget förskola
Hörnettsvägen 66
892 51 DOMSJÖ

Avdelningar

Trollskogen
Trollet 072-215 31 25, 0660-787 86
Älvan 073-275 54 52, 0660-786 86

Sagoskogen
Draken 073-275 10 77, 0660-787 42
Sländan 073-057 98 37, 0660-786 42
Bläckfisken 073-062 01 51,
0660-787 43

Skogsbacken
Sköldpaddan 073-275 54 54,
0660-787 44
Nyckelpigan 073-275 54 54,
0660-786 44
Myran 073-271 86 77, 0660-786 90
Igelkotten 073-275 54 51,
0660-787 90

Rektor
Annelie Wernblom
070-217 22 12
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista