Du är här:

Genekullen förskola

Bildmontage från Genekullens utemiljö

Välkommen till Genekullen!

Vår härliga förskola ligger på toppen av Genesåsen i Domsjöområdet och i byggnader som är i direkt anslutning till en av kommunens största högstadieskolor, Geneskolan.

Genekullen är en stor förskola som vuxit genom åren där fina paviljonger tillförts på gårdsytorna som även dem inrymmer ett par barngrupper.

Organisation

Barnen som går i förskola på Genekullen är i åldrarna 1-5 år och finns grupperade i sju hemvisten som alla fått sina namn från havets spännande värld.

Miljö

Förskolans inomhusmiljö är fräsch och tilltalande i pedagogiskt anpassade lokaler. Utomhus har vi direkt närhet till dels två olika utegårdar där den större ytan angränsar till ett spännande skogsområde. Just närheten till naturen medför förstås många härliga naturupplevelser där barnen på sitt härligt, spontana vis gärna utforskar och upplever.

Utegårdarna är varierade med både dess naturliga växtlighet och kuperade terräng samt olika lekinspirerande, tillförda inspirationsdelar såsom kryptunnlar, läshörnor, klätterytor och rörelseytor.

Arbetssätt

Verksamhetens innehåll är alltid baserad på förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de mål som finns beskrivna där.

Cultural Children of Europe
Under 2017 fick de yngre barnen hos oss börja nosa på Kulturskolans projekt "Cultural Children of Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som är ett nordiskt/baltiskt samarbetsprojekt med deltagande från Sverige , Norge, Danmark, Lettland och Island. Projektägare är Kulturprinsen som finns i Viborg, Danmark. Actionlearning och estetiska uttryck är projektets huvudområden. Målgruppen är pedagoger som arbetar med barn i ålder 0-8 år.

Språk och kommunikation
Vi arbetar med språk och kommunikation för att ge stöd och stimulans i barnens sociala samspel, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter.

Delaktighet och inflytande
Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Utomhusmiljö, träd

Sidan uppdaterades

2019-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Genekullen förskola
Hammarvägen 9
892 31  Domsjö

Avdelningar
Bläckfisken 073-270 49 57
Båten 073-270 49 58
Fyren 073-270 49 59
Kompassen 073-270 49 61
Piraten 073-270 49 56
Sjöstjärnan 073-270 49 60
Skattkistan 070-205 63 60

Rektor
Veronica Liv
0660-26 53 43
073-075 58 40
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista