Du är här:

Genebacken förskola

Foto över utomhusmiljö vid förskolan Genebacken där barn åker rutschkana - Foto: Personalen

Förskolan Genebacken

Välkommen till Genebacken!

Vår förskola har verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år där de yngre barnen finns på avdelningen Regnbågen och de äldre på Paletten.

Vi har ett Reggio Emilia - inspirerat arbetssätt. "Barn kan" och ska ha möjligheter att själva ta för sig och inspireras av våra lärmiljöer och verkstäder. Vi bemöter varje barn lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, "sexuell läggning" eller funktionsnedsättning, men olika utifrån barnens egna förutsättningar. Varje barn är unikt. Vi är ute i alla väder och utnyttjar också våra närområden skogen, lekparken m.m.

Vi värnar om vår miljö och källsorterar. Frukt och grönsaksrens komposterar vi och av den fina jorden som blir så sätter vi bl.a potatis som vi använder till skördesoppan som vi gör varje år!

Sidan uppdaterades

2019-09-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Genebacken förskola
Pensionärsgatan 16
892 43 Domsjö
0660 - 886 77

Avdelningar
Paletten
Ingång Röd 070-190 91 06
Ingång Gul 070-190 91 07

Regnbågen
Ingång Blå 073-275 55 28
Ingång Grön 070-190 91 49

Rektor
Carina Sjöström
073 - 270 20 52
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista