Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fröja förskola

Foto på hand som håller i gula blommor - Källa: Microsoft Clipart Gallery

Välkommen till Fröja!

Fröja förskola är en del av Örnsköldsviks familjecentral som utgör en mötesplats med såväl socialt stöd, mödravård, barnavård och öppen förskola. Läs mer om familjecentralen här.

Grunden för förskolans del är Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lpfö 18) som bland annat poängterar att lärandet och leken skall vara lustfylld och att barnen ska ges möjlighet att få använda alla sina sinnen.

Organisation

Förskolan startas successivt upp under 2019 och kommer slutligen att bestå av fyra avdelningar där barnen är i ålder 1-5 år. Vi utgör en mångkulturell förskola som berikas av individer från flera olika länder och kulturer.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Solägget 24 med Kullerbyttans avdelning som inryms i Fröja förskola utgör kommunens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Miljö

Förskolan är belägen i närheten av Skyttis friluftsområde och således nära fina skogs- och idrottsområden. Att vistas ute i naturen med alla intryck det innebär ger goda möjligheter för barnen att bl.a. utveckla motorik, lek och naturkänsla.

Inomhusmiljön är fräsch i nyrenoverade lokaler samt pedagogiskt tilltalande.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Fröja förskola
Fröjastigen 1
891 36 Örnsköldsvik

Avdelningar/Hemvisten
Solen 070-263 58 33
Orion 070-265 57 57
Nova 073-064 81 15
Pollux 073-064 92 25

Solägget 24, Kullerbyttan
(kväll-, natt- och helggrupp)
073-270 20 30

Rektor
Helene Karlsson
070-190 34 12
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista