Brösta förskola

Välkommen till Brösta förskola!

Vi strävar efter att varje barn ska få känna att de är delaktiga och har inflytande över sin egen vardag. De ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, att göra framsteg och övervinna svårigheter, samt ha tillit till sin egen förmåga. Vi vill skapa trygga lärmiljöer med närvarande pedagoger där barnens behov är i centrum. Miljön utvecklas och förändras utifrån sammansättning, behov och barnens utveckling.

Organisation

Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år samt en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

Miljö

Brösta förskola ligger i ett lugnt villaområde i direkt anslutning till skogen. Utemiljön är en härlig tillgång och vi försöker att tillsammans med barnen skapa utmanande miljöer för lärande och lek, både ute och inne. Vi tror på utevistelsen som hälsofrämjande och viktig för alla.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett tillåtande arbetssätt, vilket innebär att vi i vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån barnens tankar, idéer och intentioner. Oavsett ålder och kön vill vi ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar.

Mat

På Brösta förskola tillagas all mat i vårt egna kök av vår fantastiska kökspersonal.

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2019-10-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brösta förskola
Källhusvägen 11
891 51 Örnsköldsvik
0660 - 37 57 65

Rektor
Ulrika Messering
072 - 210 02 34
Skicka e-post

Bitr. Rektor
Malin Grundström
076-138 07 44
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista