Ängen förskola

Välkommen till Ängen! Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lpfö98/16) utgör grunden för vår verksamhet. Vår Värdegrund, med bland annat orden demokrati, jämställdhet och allas lika värde är viktiga för vår verksamhet. Varje barn ska känna att de är delaktiga och har inflytande över sin vardag och över sitt eget lärande. Lärandet och leken skall vara lustfyllt och barnen skall ha möjlighet att få använda alla sina sinnen samt att skapande, kreativitet och nyfikenhet skall genomsyra barnens vardag. Barnen skall lämna vår förskola med ett stort självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Alla som kommer till förskolan Ängen skall känna sig välkommen. Det gäller lärarstuderande, vårdnadshavare, vikarier och andra. Förskolan skall vara en plats att längta till!

Miljö

Förskolan Ängen är i närheten av Ängetskolan och med närhet till varierande lekmiljöer. Bland annat har vi en stor skog i närheten av förskolan.

Organisation

På förskolan går det ca 95 fantastiska barn i åldrarna 1-5 år. Dessa barn är fördelade på sex avdelningar

  • Fjärilen, Spindeln och Myran har barn i åldrarna 1-3 år
  • Gräshoppan, Nyckelpigan och Humlan har barn i åldrarna 3-5 år 

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ängen förskola
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Avdelningar
Nyckelpigan 070 - 190 90 40
Humlan 070 - 190 90 42
Gräshoppan 073 - 274 83 60
Fjärilen 070 - 190 90 39
Spindeln 070 - 190 61 94
Myran 072 - 503 56 62

Förskolechef
Tuovi Silvola
073-274 56 04
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista