Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet i grundskolan regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen.

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

I en effektiv studiehandledning på modersmålet sker arbetet växelvis på modersmål och på svenska, vilket utvecklar elevens kunskaper i såväl ämnet som i svenska språket. 

Läs mer här!länk till annan webbplats

Studiehandledning i grundskola och grundsärskola

Studiehandledning i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Sidan uppdaterades

2020-09-28

Sidansvarig: