Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Mottagning nyanlända

Kommunens mottagning av nyanlända jobbar med personer som anvisas till kommunen enligt Bosättningslagenlänk till annan webbplats.

Dessutom jobbar vi med nyanlända som ordnar bostad i kommunen på egen hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen.

Vi har ansvar att:

  • Ta emot och ordna en bostad till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt Bosättningslagen
  • Praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Bistå med stöd och information till nyanlända med uppehållstillstånd som folkbokfört sig i kommunen

Stödet består av information och rådgivning i olika frågor som individen har behov av för att skapa en vardagsstruktur och en förståelse för samhällets uppbyggnad. Vi jobbar för individens självständighet, med utgångspunkt från dennes egen förmåga. Stödet kan exempelvis beröra områden ekonomi, hälsa, utbildning, olika samhällsfunktioner och myndigheter men även bestå av kurativa samtal. Stödet formas utifrån individens behov och sker både i grupp och enskilt.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenterlänk till annan webbplats
0660-880 00länk till annan webbplats
Skicka e-post

Mottagning
0660-880 74
Skicka e-post

Sandra Lindfors
Integrationssamordnare
073-274 56 07
Skicka e-post

Piotr Ådahl
Integrationshandläggare
070-200 69 94
Skicka e-post

Yasin Gadu
Integrationsassistent
Skicka e-post