Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Nationella minoritetsspråk

De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Minoritetsspråk i förskoleklass

För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds förstärkt modersmålsstöd i förskoleklass.

Stödet ges 40min per vecka som en integrerad del i förskoleklassens ordinarie verksamhet och elevgrupp. Barnen lär sig ord och begrepp som är kopplade till olika temaområden genom att exempelvis leka, sjunga, rita, spela spel och läsa sagor.

Minoritetsspråk i grundskola och grundsärskola

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan läsas antingen som förstaspråk (grundläggande kunskaper) eller andraspråk (nybörjarspråk). De har separata kursplaner och kunskapskrav.

Flerspråkigt Centrum bedömer om eleven ska läsa det nationella minoritetsspråket som första- eller andraspråk.

Minoritetsspråk i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Till skillnad från i grundskolan och grundsärskolan måste eleven ha goda kunskaper i minoritetsspråket.

Ämnet modersmål är uppdelat i tre kurser:

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Sidan uppdaterades

2020-09-28

Sidansvarig: