Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Modersmål i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Modersmålsundervisning erbjuds till gymnasieelever, att ansöka är frivilligt.

Ämnet modersmål är uppdelat i tre kurser:

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Kurserna i ämnet modersmål startar varje hösttermin och pågår under två terminer. Undervisningen bedrivs i grupp, antingen som närundervisning eller fjärrundervisning, 2*50 minuter per vecka och förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut.

Elever som är inskrivna på ett introduktionsprogram och inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9, kan ansöka om att läsa grundskolekurs i ämnet.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

  1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
  2. det finns en lämplig lärare.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk hemma men eleven ska ha goda kunskaper i minoritetsspråket. Det finns inget krav på fem elever för att undervisningen ska starta, under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska har rätt modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Eleven måste dock ha goda kunskaper i språket.

Sidan uppdaterades

2020-09-28

Sidansvarig: