Du är här:

Modersmål i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • förståelse av modersmålet inom olika områden.
  • förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd
  • förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons
  • förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer
  • kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket
  • kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
  • förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom

Ämnet modersmål är uppdelat i tre kurser:

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Ansökan görs av vårdnadshavare eller av eleven själv via särskild blankett.öppnas i nytt fönster

Modersmålskurser ingår i elevens studieplan.

Varje kurs startar i augusti och pågår under två terminer. Betyg ges efter varje avslutad kurs. Undervisningen sker i grupp med två undervisningspass per vecka.

Sidan uppdaterades

2019-10-17

Sidansvarig: