Du är här:

Förskoleklassen -Modersmålsstöd            

Modersmålsstöd

Förskoleklassen ska arbeta för att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Syftet med modersmålsstöd

  • Stärka barnets identitet och dubbla kulturella tillhörighet
  • Stärka barnets språkliga utveckling både på sitt modersmål och på svenska
  • Främja barnets integration i ett mångkulturellt samhälle
  • Främja barnens respekt för varandras språk, kultur, traditioner och religion i demokratisk anda

Modersmålsstödet ges en gång per vecka som en integrerad del i förskoleklassens ordinarie verksamhet och elevgrupp. Barnen lär sig ord och begrepp som är kopplade till olika temaområden genom att exempelvis leka, sjunga, rita, spela spel och läsa sagor.

Ansökan om modersmålsstöd görs av vårdnadshavare.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig: