Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

VÄXA - stödmaterial för förskolan

I varje förskolegrupp ska varje barn ges goda möjligheter och förutsättningar att lära och utvecklas utifrån just sina behov och förutsättningar. Att balansera mellan individens och gruppens behov ingår i varje dags arbete för pedagogerna i förskolan. Allt som oftast lyckas vi väl med att ordna denna balansgång men ibland stöter vi på situationer och sammanhang där vi behöver titta på vår verksamhet ur andra ögon för att stödja och stärka alla och varje barns utveckling.

Stödmaterialet VÄXA har tagits fram i syfte att vägleda och stödja samtalet mellan pedagoger i förskolan när man står inför just dessa situationer

VÄXA har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av förskolechefer, kvalitetsledare för förskolan, specialpedagoger och förskollärare tillsammans med Erik Rova, Pedagogisk Psykologi. Materialet grundar sig i teorier om lågaffektivt bemötande av barn i förskoleåldern.

Om ni har ytterligare frågor kring materialet kan ni kontakta biträdande elevhälsochef Johan Berglund.

Situationer

HallenPDF

LekenPDF

MatsituationenPDF

SamlingenPDF

Toalett och skötbordPDF

VårdnadshavarkontaktPDF

ÖvergångarPDF

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Biträdande Elevhälsochef
Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post

Projektledare
Linda Nordlander
Kvalitetsledare
070 - 190 59 00
Skicka e-post

Projektgrupp

Förskolechefer
Heléne Karlsson
Annelie Wernblom

Specialpedagoger
Margaretha Gavelin-Johansson
Maria Lundgren Sjödin
Linda Nordin

Förskollärare
Maria Svedberg
Ingela Karlsson
Berit Holmqvist
Karin Åslund Nyberg