Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Särskilda behov

Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att det utreds. Utredningen sker i samråd med elevhälsoteamet (specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog) som finns i alla skolområden och den ligger sedan till grund för att eleven ska få det stöd som hon/han behöver.  

Utifrån elevhälsoteamets samlade bedömning, pedagogens, elevens och vårdnadshavarens erfarenheter samt synpunkter ska stödinsater göras. I första hand görs extra anpassningar, räcker inte dessa till ska särskilt stöd ordnas där det upprättas ett åtgärdsprogram. Skolan fattar beslut om åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.  

Vilket stöd finns det?

Exempel på extra anpassningar och särskilt stöd:

 • Anpassningar i lärmiljön
 • Lärare får handledning av specialpedagog, stöd från RGS eller konsultation av kurator, psykolog. Det kan handla om bemötande och förhållningssätt
 • Assistenthjälp vid fysiska/medicinska svårigheter. Åtgärdsprogram endast om svårigheterna kopplas till svårigheter att nå kursplanemålen
 • Samtal — skolsköterska, kurator, psykolog
 • Stöd inom klassens ram
 • Stöd av speciallärare
 • Stöd av resursperson
 • Ordinarie lärare har arbetsstunder med eleven/en grupp av elever och en annan lärare arbetar med resten av klassen
 • Smågrupper i matematik och svenska
 • Anpassad studiegång
 • Särskild undervisningsgrupp, ofta med tillhörighet i klass och delar av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen
 • Pedagogisk stödenhet

Sidan uppdaterades

2019-06-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Ingelsson
0660 - 88 701
Skicka e-post

Biträdande Elevhälsochef
Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post

Mer information