Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Pedagogiskt stödteam

Det pedagogiska stödteamet hjälper till och stöttar där barn, elever, grupper och/eller pedagoger befinner sig i problematiska förskole- och skolsituationer. Teamet är en resurs som arbetar från förskolan till och med gymnasiet. Teamet arbetar tillsammans med förskolan och skolans personal med barnet/eleven och gruppen.

Stödteamet eftersträvar flexibilitet i det stödjande arbetet med möjlighet till tidiga insatser och tillgänglighet i processen på plats i klassen/gruppen. Tillsammans med pedagogerna på förskolan/skolan utarbetas åtgärder på individ-, grupp- och/eller verksamhetsnivå för att hitta långsiktiga lösningar.

Insatserna anpassas efter uppdragets art och är helt beroende på den aktuella situationen. Arbetet sker i samarbete med andra resurser som t.ex. lokal elevhälsa/barnhälsa, habiliteringen, socialtjänst och BUP.

Begäran om stöd

Rektor/Förskolechef begär stöd från det pedagogiska stödteamet. Förskolans/skolans personal kan kontakta stödteamet för konsultation som senare kan leda till insats. Efter inledande samtal med förskolan/skolan utformar det pedagogiska stödteamet tillsammans med förskolan/skolan fortsatt arbetsgång och vilka insatser som stödteamet kan bidra med.

Det pedagogiska stödteamet tar inte över ärendet utan bistår med hjälp och kompetens, teamet jobbar tillsammans i dialog med förskolans/skolans personal.

Dokumentation

Dokumentationen görs tillsammans med den lokala elevhälsan/barnhälsan, där huvudansvaret ligger hos den lokala elevhälsan/barnhälsan. Medgivande från vårdnadshavare av sekretessbelagd information görs av den lokala barnhälsan/elevhälsan.

Avslutat ärende

Rektor/förskolechef bestämmer i samråd med det pedagogiska stödteamet när ärendet är avslutat. Den sekretessbelagda dokumentatioinen handhas av lokal barnhälsa/elevhälsa vid avslutat ärende.

 

Sidan uppdaterades

2020-09-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Personal

Sara Hoppman
072-213 56 63
Skicka e-post

Maisha Mory
070-287 41 60
Skicka e-post

Malin Sundelin
073-275 28 02
Skicka e-post

Maja Wallin-Sylvin
070-203 10 41
Skicka e-post

Helen Brandehav
073-043 71 93
Skicka e-post

Ulrika Sundqvist
072-219 96 73
Skicka e-post

Anna Eklund
072-571 71 39
Skicka e-post

Personalansvar
Johan Berglund
Biträdande elevhälsochef
072-519 30 94
Skicka e-post