Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arken undervisningsgrupp

Arken är en särskild undervisningsgrupp inom grundskolans årskurser 4-9 för att förstärka hemskolans insatser. Arken består av pedagoger och en kurator. De erbjuder en anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus.

Arkens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av den ordinarie verksamheten.

I undervisningsgrupp Arkenskolan ska eleven utvecklas och ges individuella förutsättningar vad gäller mål i styrdokumenten.

Arkenskolan är en särskild undervisningsgrupp där hemskolans rektor fattar beslut om placering och elevens tillhörighet till hemskolan förändras inte.

Målet är att eleven ska återgå till den ordinarie klassen/skolan vilket innebär att undervisningsgruppens lärare arbetar med nära och goda kontakter med respektive hemskola under hela placeringstiden.

Målgrupp

Arken vänder sig till elever inom grundskolan som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och inte kunnat tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen på hemskolan.

Antagning

  • Förfrågan om plats och möjlighet att gå i undervisningsgrupp Arken avgörs av grundskolans rektor.
  • Innan ansökan görs till undervisningsgrupp Arken ska personal från pedagogiskt stödteam varit inkopplade mot eleven.
  • Rektor för grundskolan fattar, i samverkan med chef för undervisningsgruppen beslut om möjlighet att bli inskriven.
  • Efter samråd med vårdnadshavarna fattar elevens rektor på hemskolan beslutet om skolgång på undervisningsgrupp Arken.

Sidan uppdaterades

2019-08-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Personal

Anna Byström
Anna Ulander
Anton Nilsson
Jennifer Jansson-Lindahl
Jens Rudälv
Joakim Bäckström
Peter Olsson
Thomas Einarsson
Ulrika Holmström

Personalansvar
Johan Berglund
Biträdande elevhälsochef
072-519 30 94
Skicka e-post