Världens Barn-gala i Örnsköldsvik

Onsdag 17 oktober 2018 klockan 18.00 är det Världens Barn-gala på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Barn och unga vuxna från Kulturskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Glädjeteatern kommer att sjunga, dansa och även bjuda besökarna på musikteater och filmupplevelser.

Festivalen till förmån för Världens Barn är ett återkommande och uppskattat inslag i Örnsköldsvik. I år ligger dock ett alldeles särskilt arbete bakom festivalen och den har även ett internationellt perspektiv. Det har sin början i ett projekt som heter Kluchi k tvorchestvu (Nycklar till kreativiteten) som ägs och leds av ShareMusic & Performing Arts(1) och finansieras idag av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD(2). Projektet pågår sedan 2016 och är nu på sin andra del, Kluchi 2.0 där fem kommuner i Archangelskregionen i norra Ryssland: Archangelsk, Kargopol, Krasnoborsk, Lesjukonskoje och Velsk och Örnsköldsvik kommun samarbetar runt inkluderande konst.

– Vi höjer ribban för att utveckla inkluderande arbetssätt och förhållningssätt här i Örnsköldsvik. Vi är många aktörer som arbetar för det. 2018 års Världens Barn-gala här i Örnsköldsvik är ett av flera konkreta resultat av det. Samarbetet i år är större än tidigare och fler är med både inför galan och på själva festivalen, berättar Sten-Ove Sundlöf Kulturskolan Örnsköldsvik.

Festivalen i Örnsköldsvik och arbetet inför följs av övriga deltagare i projektet Kluchi 2.0. 4 november arrangeras liknande lokala festivaler i de fem ryska kommunerna. 15 februari 2019 blir det en stor gemensam festival i Archangelsk där alla kommuner och projektdeltagare finns med, även representanter från Örnsköldsviks kommun.

– Det utökade samarbetet lokalt som uppstått ur det här internationella samarbetet gör att medarbetarna får inspiration både lokalt i Örnsköldsvik och från det internationella samarbetet. Man reflekterar över sitt eget arbetssätt samtidigt som man får inspiration. I projektet arbetar vi utifrån två huvudmål. Det ena är att öka kunskap och förståelse för inkludering i samhället. Det andra är att öka antalet professionella som kan arbeta på ett inkluderande sätt. Konstnärer och pedagoger som har erfarenhet och kompetens att arbeta på det här sättet, berättar Sten-Ove Sundlöf Kulturskolan Örnsköldsvik.

(1)ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar med konstnärlig utveckling och innovativ scenkonst. Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

(2)ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv. De fyra kärnområdena jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga hörnstenar i en positiv demokratisk utveckling.


Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2018-10-12

 Kontakta oss

Sten-Ove Sundlöf
Kulturskolan
0660 - 882 78
Skicka e-post