Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så planeras studentfirandet vid Örnsköldsviks Gymnasium

Skolledningen har, i dialog med elever, fackliga parter, lärare och övrig personal, arbetat fram en generell inriktning för studentfirande på Örnsköldsviks Gymnasium

Studentfirandet är en viktig och fin tradition på Örnsköldsviks Gymnasium. I år kommer ceremonin inte att se likadan ut som tidigare år men utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har skolan hittat en väg för att avgångseleverna ska få en värdig avslutning på sina gymnasiestudier.

Examensdagen kommer i år, utifrån rådande rekommendationer, innebära att avgångsklasserna samlas var för sig under olika tider på Nolaskolan respektive Parkskolan, detta för att undvika trängsel i lokalerna. Det betyder att elever kommer få tillfälle att träffa sina klasskamrater och mentorer på skolan och att det även kommer att genomföras ett utspring på någorlunda klassiskt manér. Utspringet kommer dock inte att kunna ske till ett stort folkhav, just nu undersöks möjligheten att sända klassernas utspring via webben. När det gäller restriktioner för antalet anhöriga på plats vid utspringet så gäller preliminärt att varje elev får ha en till två anhöriga som möter upp på anvisad plats vid skolgården. Tydligare besked och detaljer kommer framöver men redan nu står det klart att alla som skulle vilja uppvakta vid utspringet inte kommer att kunna göra det. Studentflak är inte en företeelse som skall förekomma enligt Folkhälsomyndigheten.

Då det råder lite olika lokalmässiga förutsättningar på Nola och Park kommer den detaljerade planeringen med tider för klassamling och utspring att se lite olika ut och skolledningen på respektive enhet kommer återkomma med information kring detta.

Elever och anhöriga uppmanas att följa både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skolans restriktioner och ta hänsyn till egen och andras hälsa.

Avgångseleverna på Örnsköldsviks Gymnasium förtjänar ett värdigt avslut av sina gymnasiestudier även i dessa tider och skolledningens mål är att denna dag kommer att bli en fin dag att ha i minnet.

Mer information och detaljerade planer kommer längre fram.

Frågor om studenten hänvisas till:
Robert Nordqvist, rektor Nola 072 545 48 46
Marie Edin, rektor Park 070 202 82 97

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall