Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Resultatet av förskoleenkät 2018

Under mars och april i år genomfördes den kommunala förskoleenkäten som
riktar sig till samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan inom Örnsköldsviks Kommun.

Svarsfrekvensen för årets enkät är högre jämfört med 2017 men vi kommer att arbeta för att höja svarsfrekvensen ytterligare vid 2019 års enkätundersökning.

Utifrån årets resultat kan vi ringa in några prioriterade områden som ska utvecklas,
bland annat Barns delaktighet. Åtgärder och insatser genomförs och följs upp via
vårt kvalitetsarbete.

Resultatet visar med tydlighet att våra barn trivs i förskolan och det är
grundläggande i arbetet med att fortsätta att utveckla verksamheten utifrån mål och
riktlinjer.

Resultatet för respektive förskola, återkopplas till vårdnadshavare från respektive förskolas förskolechef. Analys och lärdomar tas tillvara i vårt fortlöpande utvecklingsarbete för att säkra förskolans kvalitet.

Stort tack till Er vårdnadshavare som har besvarat enkäten och därmed har bidragit till insikt, lärdom och utveckling!

Aktuelltartikel publicerad av: Magdalena Åstrand

2018-05-17

 Kontakta oss

Kajsa From Rundblad
Verksamhetschef Förskolan
076-784 39 33
Skicka e-post

Linda Nordlander
Kvalitetsledare
070-190 59 00
Skicka e-post