Ny utsmyckning och utemiljö invigd på Skärgårdens förskola

Per Nylén invigde den nya utemiljön och skulpturgruppen vid Skärgårdens förskola.

Med sång och musik i de kalla novembervindarna invigdes under torsdagden 29 november den nya skulpturgruppen ”Krokodronten med vänner ” och den nya utemiljön vid Skärgårdens förskola i Bjästa.

Barnen på Skärgårdens förskola har genom ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Nätterlunds stiftelse fått en ny utemiljö med tre lekfulla skulpturer. På skolgården finns nu en säl i pulkabacken och en krokodront och bäver i sandlådan.

Uppdraget att ge Skärgårdens förskola konstverk gick till Eva Fornåå som skapat de tre bronsskulpturerna. Under processen har barnen på förskolan lämnat önskemål, inspirerat och tillsammans med konstnären upptäckt ett nytt fantasidjur, en krokodront.

En bäver och krokodront skapad av Eva Fornåå.

Under hösten har Örnsköldsviks kommun även utvecklat och förbättrat utemiljön vid förskolan, för att öka tillgängligheten och skapa fler tillfällen för lek, rörelse och kreativitet. Bland annat har utemiljön utökats med en klätterställning, ett bollplank och en karusell, även nya träd och buskar har planterats.

Per Nylén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande fanns på plats och invigde den nya utemiljön och skulpturgruppen. Ett hundratal barn från Skärgårdens förskola och Bjästaskolan sjöng även en sång om ” okända djur” under ledning av Maria Bervelius.

– Arbetet med utemiljön i stort och den skulpturala utformningen har varit delar i en och samma process. Det gör att slutresultatet känns som en väl sammanvägd helhet där allt tillsammans bildar en lustfylld och stimulerande miljö, säger Anders Thorsén, samordnare för Nätterlundstiftelsen.

Den populära sälen i brons förses med värme och är skapad av konstnär Eva Fornåå.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-11-30