Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny förskollärarutbildning har startat i Örnsköldsvik

Idag den 15 januari har en helt ny förskollärarutbildning startat i Örnsköldsvik via Umeå universitet. Närmare ett 30- tal studenter fanns på plats under introduktionsdagen, bland dem hade några flyttat från Stockholm, Borås och Linköping för att läsa utbildningen.

– Det är en stor glädje att utbildning erbjuds här i Örnsköldsvik, ett resultat av ett gott samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet. Vi tar emot studenterna med öppna armar och är förberedda ute i verksamheterna när de gör sin verksamhetsförlagda utbildning, säger Kajsa From Rundblad, verksamhetschef för förskolorna vid Örnsköldsviks kommun.

Förskollärarutbildningen som är helt förlagd i Örnsköldsvik omfattas av 210 högskolepoäng, d.v.s tre och ett halvt års studier, och har 30 studieplatser. Utbildningen kommer att ha en utepedagogisk inriktning som Umeå universitet endast erbjuder till studenter som läser i Örnsköldsvik. Det innebär att studenterna kommer ha en del av sin undervisning och aktiviteter utomhus men utgår från samma kursplan som studenterna i Umeå.

– Vi ser positivt på utbildningens etablering och det finns stora möjligheter både när det gäller att bedriva en utepedagogisk inriktning men även möjligheten till arbete efter avslutade studier. I Örnsköldsviks kommun har vi haft en bra tillgång på utbildad personal men vi ser att det minskar, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare vi bildningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.

Idag finns omkring 1700 anställda i kommunens förskolor, av dem är cirka 300 utbildade förskollärare, resterande har en barnskötarutbildning eller annan utbildning. Utifrån pensionsprognosen och tjänster som idag inte blir tillsatt av förskollärare finns ett stort behov både idag och på sikt.

– Vår förhoppning är naturligtvis att de examinerade förskollärarna efter avslutad utbildning stannar i kommunen, för arbete kommer att finnas inom våra förskolor, säger Kajsa From Rundblad.

Mer information om utbildningen hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-01-15