Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lärarstudenter berättar om sina erfarenheter

Lärarstudenter och utbildade handledare är en viktig resurs för Örnsköldsviks Kommun. Vi vill att studenterna ska trivas hos oss och att de får goda möjligheter att utvecklas och fortsätta arbeta som färdiga lärare i kommunen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman.

Diana Forsgren och Patricia Lindfors är två av de studenter från Umeå universitet som nyligen gjort klart sin verksamhetsförlagda utbildning vid Ängetskolan i Gullänget, Örnsköldsvik. I utbildningen till grundskollärare ingår tre verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Diana och Patricia har gjort samtliga perioder på Ängetskolan.

– Jag läser Grundskollärarprogrammet för årskurserna 4-6 med inriktning på No och teknik. Det går även att välja So-ämnet i utbildningen, dock får man endast välja ett av antingen No och teknik eller So. Men oavsett om man väljer No och teknik eller So så ingår ämnena svenska, matematik och engelska. De ämnena läser alla studenter oavsett inriktning. Jag har även valt att läsa extra under utbildningen och läst till ämnet svenska som andraspråk, SvA, upp till årskurs sex. I både No och So finns det svåra begrepp som elever med svenska som andra språk har stora svårigheter att förstå och därför känns det extra bra att kombinera de ämnena med att läsa SvA. Detta för att få en bättre förståelse för vilka problem dessa elever kan uppleva, berättar Diana.

På andra sidan skolgården, i byggnaden för de lägre årskurserna på Ängetskolan, gör Patricia sin sista period av verksamhetsförlagd utbildning. Patricia läser Grundskollärarprogrammet för årskurserna F-3, där F står för förskoleklass.

– Det är jättebra att få prova på i både en årskurs tre och i en etta så att man får se skillnaden. Det är väldigt givande att komma ut och göra praktik. All teori man får på universitetet är intressant att koppla ihop med verkligheten. Praktiken är nästan det viktigaste på hela utbildningen. Man får tankar på vad man behöver förstärka upp och träna på mer och det är också under praktiken som jag formas som lärare. Det är praktiken som gör mig till fullständig lärare, berättar Patricia.

Både Diana och Patricia beskriver att utbildnigen till grundskollärare kräver en hel del engagemang, både de teoretiska studierna och den verksamhetsförlagda praktiken.

– Det känns tryggt att ha en handledare under praktiken som är utbildad. Jag har engagerat och satsat mer än 100 % på studierna under min utbildning och då är det bra med en handledare som också är engagerad, säger Diana.

– Alla här på övningsskolan är professionella och behandlar mig som en i teamet. Jag får jobba tillsammans med dem och känner mig som en kollega. Vi bollar idéer och tankar. Det är fantastiskt att som student få den upplevelsen. Det är roligt. Jag känner att jag älskar det här yrket för det är så varierande och utmanande. Jag gillar att utvecklas plus att jag tycker om att arbeta med barn och människor, berättar Patricia.

De lärare på Ängetskolan som handleder studenter finns även med på träffarna med studenternas universitetslärare. Universitetets lärare kommer på besök till Ängetskolan för att bland annat diskutera de uppgifter som studenterna har under sin verksamhetsförlagda praktik. Samtalen upplever båda studenterna som jätteviktiga och hög kvalité på.

– Jag måste genomföra visst antal många lektioner och göra visst antal många lektionsplaneringar under praktiken. Planeringarna lämnar jag in till mina lektorer på universitetet. Då ska jag ha kopplat ihop det jag skriver med senaste forskningen, hänvisa till litteratur och det jag tagit del av vid universitetets föreläsningar. Jag och min handledare har hela tiden en dialog inför lektionerna och i det jag planerar. Där jag känner att jag vidareutvecklar mig och får det stöd och hjälp som jag behöver. Det är också skönt att göra all praktik på samma skola och i samma klass. Det känns bra att kunna namnen och kul att få träffa samma elever igen, berättar Diana.

Till våren tar Diana och Patricia examen som grundskollärare.


Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2018-01-30