Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Lärarfortbildning belyser antisemitism och intolerans

Antisemitism - hur ser den ut idag, var finns den? Det är några av de frågor som lärare i Örnsköldsvik, tillsammans med kollegor i övriga länet och Västerbotten, kommer att djupdyka i under en fortbildningsserie.

Helen Persson och Linda Näslund, gymnasielärare i Örnsköldsvik medverkar i utbildning om antisemitism.

Helen Persson och Linda Näslund, gymnasielärare i Örnsköldsvik medverkar i utbildning om antisemitism.

Örnsköldsviks kommun stärker skolans pedagoger i det ständigt angelägna arbetet med att förebygga att rasism, intolerans och negativa grupperingar uppstår. I samarbete med myndigheten Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, erbjuder bildningsförvaltningen lärare och skolpersonal en fortbildning med temat ”Antisemitismen idag - hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas? ”

Utbildningen riktar sig främst till högstadie- och gymnasielärare i Västerbotten och Västernorrland men även andra intresserade medarbetare inom skolan och från andra regioner är välkomna att delta.

Med i programmet för fortbildningen finns bland andra Linda Näslund och Helen Persson som båda arbetar som gymnasielärare vid Örnsköldsviks gymnasium. 2018 tilldelades de Hédi Frieds lärarpris för sitt kreativa arbetssätt där eleverna stimuleras att reflektera över sin världsbild och över konsekvenserna av rasism, antisemitism och andra icke-demokratiska ideologier.

– Det finns hela tiden en latent grogrund för intolerans och uppkomsten av vi och dom, som under vissa omständigheter kan växa till sig och blomma upp. Därför måste vi hela tiden, långsiktigt, uthålligt och med ständig upprepning arbeta mot intoleransen, konstaterar Helen och Linda.

Utbildningen är förlagd till tre halvdagar. Vid det första utbildningstillfället den 17 november kommer deltagarna bland annat att få insyn i hur skolan kan arbeta för att ge eleverna möjlighet att reflektera över sig själva och sina egna föreställningar.

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2020-11-12

 Kontakta oss