Kluchi 2.0 – värdeskapande projekt för inkludering av barn och unga

Onsdag 13 februari – fredag 15 februari medverkade representanter från Kulturskolan i Örnsköldsvik och Glädjeteatern vid festivalen ” Jämlik scen” i Archangelsk, Ryssland. Besöket genomfördes inom projektet Kluchi 2.0.

För att utveckla arbetet kring inkludering av barn och unga oberoende av funktionsvariation deltar Örnsköldsviks kommun som enda kommun i Sverige i projektet. Tillsammans med projektdeltagare från Archangelskregionen i Ryssland har man besökt verksamheter med inkluderande konstnärlig inriktning och utbytt erfarenheter från det egna lokala arbetet.

– Tanken med att vi deltar i projektet är att hitta nya vägar till hur vi kan inkludera barn och ungdomar på olika sätt. Att hitta sammanhang där vi kan finnas på samma arena och vara tillsammans i skapande. Ett mål är att vi ska kunna samverka mer kring barn och unga. Ett gott arbete finns redan etablerat i kommunens olika verksamheter, men vi vill försöka få till en genomgripande samverkan verksamheter emellan. Det ger oss en stark gemensam, kreativ kraft i kulturen, säger Ann-Catrin Brandtlin kulturskolechef Örnsköldsviks kommun.

Den inkluderande festivalen i Archangelsk bjöd på inspirerande möten och ett antal, både mindre och större workshops inom dans, teater och musik där deltagare från kulturskolan och Glädjeteatern även fick handleda några workshops. Festivalen avrundades med en konsert och innehöll ett varierat program med sång, dragspel, poesi, dans och mycket mer. Besöket var en avslutande aktivitet för projektet och bidrog med nya lärdomar.

– Det internationella samarbetet har visat att det inte finns några egentliga hinder för skapande i en inkluderande miljö. Projektet har resulterat i goda utbyten av erfarenheter och kunskap och bidragit till en metodutveckling bland pedagoger och deltagare för att arbeta vidare på ett inkluderande sätt, säger Sten-Ove Sundlöf, verksamhetsledare Kulturskolan Örnsköldsvik.

I september 2018 besökte projektdeltagare från Archangelskregionen Örnsköldsvik för att utbyta erfarenheter från det lokala arbetet runt inkluderande konst. Under hösten arrangerades även en festival och Världens Barn-galan med temat inkludering i Nolaskolans aula där Kulturskolan i Örnsköldsvik, grund- och gymnasiesärskolan, samt Glädjeteatern medverkade.

Kluchi 2.0 genomförs tillsammans med Share Music & Performing Arts samt fem ryska kommuner, Arkhangelsk, Kargopol, Velsk, Leshukonskoye och Krasnoborsk. Verksamheter från Örnsköldsviks kommun som deltar är Kulturskolan med Glädjeteatern och grund- och gymnasiesärskolan.

Här kan du läsa mer om projektet.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-02-25