Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information förändring gällande plats i fritidshem

Elever till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa har i dagsläget möjlighet till plats på fritidshem om 10 timmar per vecka. Denna möjlighet beslutade bildningsnämnden 2019-11-19 inte längre ska erbjudas i åtgärdspaketet för att nå en ekonomi i balans.

Förändringen innebär att denna möjlighet inte längre kommer att erbjudas och eventuella ansökningar som kommer in till bildningsförvaltningen kommer inte behandlas.

De elever som idag har placering enligt det tidigare gällande beslutet kommer att få vistas på fritids 10 timmar per vecka fram till att läsåret 2019/2020 är slut.

Från och med hösten 2020 kommer bildningsförvaltningen att införa en ny rutin gällande insamlande av relevanta intyg som styrker rätten till fritidsplats samt att rätt avgift debiteras för fritidsplatsen.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Sundelin

2020-05-12