Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gymnasielärare på Nolaskolan prisas för sitt arbete

Helen Persson och Linda Näslund är lärare på Örnsköldsviks gymnasium och arbetar med att förebygga och sprida kunskap om rasism och intolerans bland sina elever. Den 27 januari prisades deras arbete av Michael A. Frieds Stiftelse och de fick motta förintelseöverlevaren Hédi Frieds lärarpris.

– Att få ta emot Hédi Frieds lärarpris är stort och vi har nog inte riktigt tagit in det ännu. Hedi är en stor förebild och vi återkommer ofta till henne i våra klassrum. Prisceremonin i Stockholm var känslosam och stark, säger Helen.

Det var under en utbildning om rasism och intolerans i skolan som idén väcktes för några år sedan. De har sedan dess arbetat vidare med frågorna och fyllt på med fler utbildningar inom området som gett dem en stor bank av uppslag, övningar och material för att arbeta mot intolerans och extremism och för mänskliga rättigheter.

Både Helen och Linda arbetar sedan 2015 som förstelärare i mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kollegialt lärande. Tillsammans har de planerat och genomfört flera samarbeten i gemensamma klasser i ämnena, svenska, historia, samhällskunskap och juridik på gymnasiet. Deras arbete utgår från Kungälvsmodellen, en metod som syftar till att arbeta med intoleranta attityder där eleverna får bearbeta åsikter och förändra synen på sig själva och andra. De arbetar både förebyggande med ämnet rasism och intolernas genom studie- och temadagar men även långsiktigt och medvetet med frågorna i klassrummet. Genom verkliga berättelser får eleverna möta olika dilemman och diskutera möjliga handlingsalternativ och konsekvenser av dem.

– Vi behöver arbeta med dessa frågor och det är skolans ansvar att klargöra normer och regler och aktivt arbeta förebyggande. Det finns hela tiden en latent grogrund för intolerans och uppkomsten av vi och dom, som under vissa omständigheter kan växa till sig och blomma upp. Därför måste vi hela tiden, långsiktigt, uthålligt och med ständig upprepning arbeta mot intoleransen, säger Linda.

Under läsåret 2015-2016 höll Helen och Linda även i en utbildning för kollegorna på gymnasiet. Där gick de igenom metodik och förhållningssätt för hur man i skolan arbetar med frågor som rör identitet, nationalism, främlingsfientlighet, rasism och intolerans.

– Detta arbete har hos oss på gymnasiet gett ringar på vattnet, vilket särskilt märks i de diskussioner som numera hålls i våra olika arbetslag och som når ut i våra klassrum, säger Helen.

Om priset:
Hédi Frieds lärarpris delas ut i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari till en eller flera lärare. Syftet är att uppmuntra lärare att på ett kreativt sätt stimulera unga människor till att reflektera över sin världsbild och över konsekvenserna av rasism, antisemitism och andra icke-demokratiska ideologier.

Motiveringen:
Genom att låta eleverna ta del av andra människors historier får eleverna möjlighet att få syn på sig själva och sina egna föreställningar. Via autentiska berättelser får elever möta olika dilemman och diskutera möjliga handlingsalternativ och konsekvenserna av dem. Det är ett arbete som inspirerat andra kolleger och på det sättet även når ut till elever i flera klassrum.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-02-19