Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Grundsärskolan samlas vid Ängetskolan

Oficiell invigning med spadtag för bygget av träningsskolans lokaler vid Ängetskolan i Kroksta.

Tisdag 11 februari 2020 var det officiell invigning av den nya träningsskolebyggnaden som byggs vid Ängetskolan i Kroksta. Drygt 1000 kvadratmeter nybyggnad ska på plats där förskolan tidigare hade lokaler. Markarbetena påbörjades i december 2019 och i oktober 2021 är planen att man ska välkomna eleverna. Vid invigningen spelade en brasskvintett trumpetfanfar samtidigt som en elev och kommunstyrelsens ordförande Per Nylén tillsammans tog ett symboliskt första spadtag.

-Vi ser fram emot att få ändamålsenliga lokaler och att få arbeta mer tillsammans, både inom grundsärskolan och med övriga skolformer. Med det här bygget tar grundsärskolan ett kliv framåt och blir en naturlig del av Ängetskolan. Det är viktigt att oberoende av skolform så ska alla elever känna att man har en del i skolan. Närheten mellan de olika skolformerna plus att det ligger en förskola alldeles i närheten ger oss bra förutsättningar för att samverka mer, berättar Ann-Catrin Brandtlin rektor grundsärskolan i Örnsköldsvik.

Det är brist på skollokaler i Gullänget för såväl grundskolan med fritidshemsverksamhet som för grundsärskolans båda skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. Det finns även ett beslut på att samla hela grundsärskolan vid Ängetskolan. I nuläget har grundsärskolan verksamhet och elever vid både Skärpeskolan och Ängetskolan. De tiotalet elever som idag går i grundsärskolan på Skärpeskolan kommer att ha sin skoldag och fritids i den nya skolbyggnaden vid Änget när den är färdig. Det möjliggör bland annat ett tätare samarbete mellan grundsärskolans lärare när man inte är på två olika skolor. Huset kommer även att ha gott om lyfthjälpmedel och väl tilltagen plats för förvaring av hjälpmedel så som ståskal, rullstolar och permobiler.


Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2020-02-11