Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt undervisning på distans vid Örnsköldsviks Gymnasium

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset förlänger de kommunala gymnasieskolorna i Örnsköldsvik upplägget med studier på distans för flertalet elever.

För att fortsatt ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt med studierna kan lärare vid behov överenskomma med elever om att genomföra examinerande uppgifter och praktiska moment på skolan.

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärling ska fullgöra sin APL i de fall praktikplatsen tar emot eleverna.

För elever vid gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen i vanlig ordning, men det är fortsatt frivilligt att delta.

Om det finns gymnasieelever som inte har tillgång till internetuppkoppling hemma ska de kontakta sin mentor. Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information via V-klass.

Kommunens beslut om distansundervisning gäller till och med torsdag 21 maj eller till dess att annat beslut fattas.

Distansstudier för studerande vid Vuxenutbildningen

För studerande vid Vuxenutbildningen sker utbildningen även fortsättningsvis på distans. Beslutet gäller till och med torsdag 21 maj eller till dess att annat beslut fattas.

För att fortsatt ge de studerande så goda förutsättningar som möjligt med studierna kan lärare vid behov överenskomma med studerande om att genomföra examinerande uppgifter och praktiska moment på skolan.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-04-24