Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatta distansstudier vid Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen

Skolledningen vid Örnsköldsviks gymnasium har tillsammans med fackliga parter beslutat att förlänga upplägget med studier på distans för flertalet elever för resterande del av läsåret. Beslutet är taget utifrån att det inte skett någon förändring i myndigheters rekommendationer.

För att fortsatt ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt med studierna kan lärare vid behov överenskomma med elever om att genomföra examinerande uppgifter och praktiska moment på skolan.

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärling ska fullgöra sin APL i de fall praktikplatsen tar emot eleverna.

För elever vid gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen i vanlig ordning, men det är fortsatt frivilligt att delta.

Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information via V-klass.

Beslutet om distansundervisning för elever vid Örnsköldsviks gymnasium gäller till och med 11 juni eller till dess att annat beslut fattas.

Distansstudier för studerande vid Vuxenutbildningen

Skolledningen vid Vuxenutbildningen har tillsammans med fackliga parter beslutat att förlänga upplägget med studier på distans. Beslutet är taget utifrån att det inte skett någon förändring i myndigheters rekommendationer.

För att fortsatt ge de studerande så goda förutsättningar som möjligt med studierna kan lärare vid behov överenskomma med studerande om att genomföra examinerande uppgifter och praktiska moment på skolan.

Beslutet om distansundervisning för studerande vid Vuxenutbildningen gäller till och med 3 juli eller till dess att annat beslut fattas.

För frågor kring beslutet kontakta Verksamhetschef Andreas K Johansson,
073-0679741

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-05-15